Politika privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/ 46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Euronautic doo u cijelosti primjenjuje načela navedene Uredbe (u daljnjem tekstu: Uredba).

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati („ispitanik”); osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno pozivanjem na identifikacijski broj ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Euronautic doo u svom djelovanju prikuplja, koristi, prenosi i obrađuje osobne podatke svojih kupaca, zaposlenika i poslovnih partnera, kao i drugih osoba koje je moguće identificirati izravno ili neizravno (u daljnjem tekstu: ispitanici).

Ovisno o prirodi zajedničkog poslovnog odnosa ili druge vrste povezanosti, Euronautic doo može raspolagati različitim osobnim podacima nositelja podataka. To uključuje identifikacijske i kontakt podatke, financijske podatke, podatke o transakcijama, podatke o ugovorenim uslugama i proizvodima, račune, korespondenciju upućenu Euronautic doo i dokumentirane podatke (npr. preslike osobnih iskaznica, putovnica, profesionalne kvalifikacije, kreditne kartice itd.) kao kao i javno dostupnih podataka.

Euronautic doo obrađuje osobne podatke i može ih koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni. Obrada osobnih podataka dopuštena je samo ako i u mjeri u kojoj se primjenjuje barem jedno od sljedećih načela:

• Obrada podataka je nužna za poštivanje zakonskih obveza kojima Euronautic doo podliježe;

• Obrada podataka je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik strana ili za poduzimanje određenih radnji na zahtjev nositelja podataka prije sklapanja ugovora iz područja djelatnosti Euronautic doo;

• Obrada podataka potrebna je radi legitimnih poslovnih interesa Euronautic doo ili treće strane, osim ako su ti interesi nadilaze veći interesi ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu svojih osobnih podataka.

• Ispitanik je dao izričit pristanak za obradu podataka.

Euronautic doo se obvezuje da će osobne podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na nositelja podataka, prikupljati ih u posebne, izričite i legitimne svrhe te ih neće dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci se neće dalje obrađivati u svrhu arhiviranja u javnom interesu, znanstveno-povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Podaci koje Euronautic doo zakonito obrađuje prikupljaju se od nositelja podataka tijekom uspostavljanja i tijeka poslovnog odnosa, tijekom razgovora s nositeljem podataka u uredu agencije, tijekom korištenja web stranice Euronautic doo, iz elektroničkih poruka, pisama i drugih dokumenata. , prilikom sklapanja ugovora o radu sa zaposlenicima Euronautic doo te pri obavljanju drugih poslova za koje je Euronautic doo ovlašten.

U slučajevima kada osobni podaci nisu zaprimljeni izravno od nositelja podataka, Euronautic doo se obvezuje ispitaniku dodatno pružiti informacije o kategorijama osobnih podataka o kojima se radi, izvoru osobnih podataka i dolaze li iz javno dostupnih izvora.

Prethodno navedeni podaci bit će otkriveni nositelju podataka u razumnom vremenskom roku, ovisno o okolnostima svakog konkretnog slučaja.

U određenim slučajevima Euronautic doo može zatražiti privolu nositelja podataka za obradu njegovih osobnih podataka u određene svrhe. Kada se obrada osobnih podataka ispitanika temelji na njegovoj privoli, ispitanik ima pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njenog povlačenja. Bit će jednako lako povući se kao i dati pristanak.

Temeljna prava subjekata čiji se osobni podaci obrađuju su:

- Pravo na informiranost o prikupljanju i svakoj daljnjoj obradi osobnih podataka;

- Pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka i traženje prestanka obrade osobnih podataka;

- Pravo na uvid u osobne podatke sadržane u zbirkama podataka;

- Pravo na ispravak, dopunu ili brisanje osobnih podataka sadržanih u zbirkama podataka ako su ti podaci netočni ili nepotpuni;

- Pravo na suprotstavljanje obradi podataka u marketinške svrhe;

- pravo na prigovor nadležnom regulatornom tijelu;

- Pravo na prigovor na prikupljanje i obradu osobnih podataka, u kojem slučaju Euronautic doo ne može više obrađivati podatke osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu, propisane Uvodnom uredbom ili pozitivnim zakonskim propisima Republike Slovenije. , koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika; ili ako je daljnja obrada podataka potrebna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ispitanik zadržava pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od uvjeta propisanih člankom 17. Uredbe („pravo na biti zaboravljen”).

Ukoliko Euronautic doo ima na raspolaganju izričitu i dobrovoljnu suglasnost nositelja podataka, može koristiti osobne podatke za informiranje ispitanika o svojim proizvodima, uslugama i ponudama koje smatra potencijalno važnima ili zanimljivima za njih. Euronautic doo omogućuje nositelju podataka da u bilo kojem trenutku zatraži prekid marketinške korespondencije.

Euronautic doo dužan je čuvati osobne podatke ispitanika u skladu s posebnim zakonskim propisima koji se odnose na obvezu zaštite pojedinih kategorija podataka duže ili kraće vrijeme.

U skladu sa svojim objektivnim mogućnostima, Euronautic doo poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao potrebnu zaštitu osobnih podataka. Ove se mjere posebno odnose na računala (poslužitelje i radne stanice), mreže i komunikacijske veze te aplikacije.

U obradu podataka uključeni su samo ovlašteni djelatnici Euronautic doo koji su upoznati sa zahtjevima povjerljivosti podataka. Zabranjeno im je koristiti podatke u osobne svrhe ili ih učiniti dostupnima neovlaštenim osobama. Neovlaštenim osobama u ovom kontekstu smatraju se i zaposlenici kojima pristup takvim podacima nije nužan za obavljanje njihovih radnih zadataka. Obveza povjerljivosti vrijedi i nakon prestanka radnog odnosa.

Sukladno zakonskim odredbama navedenim u Uredbi, svaki nositelj podataka koji ima upit o načinu na koji Euronautic doo koristi njegove osobne podatke ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka može kontaktirati Euronautic doo pisanim putem, na službenu adresu u uredu tvrtke ili putem javne, službene e-mail adrese tvrtke booking@euronautic.hr . Euronautic doo se obvezuje u najkraćem mogućem roku odgovoriti na svaki prigovor ili upit koji se odnosi na osobne podatke osobe koja podnosi upit/prigovor.

 

Prijavite se na newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite prvi koji će saznati najnovije ponude.

    1. Euronautic d.o.o posebnu brigu i pažnju posvećuje zaštiti Vaših podataka. Detaljni propisi o korištenju i obradi vaših podataka opisani su u našoj Politici privatnosti .

Kontaktirajte nas sada

 

Naša web stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo

Nastavkom pregledavanja naše web stranice slažete se s korištenjem kolačića koji nam pomažu da vam pružimo dobro korisničko iskustvo na našoj web stranici. Koristimo Google Analytics za vlastite analitičke svrhe i on u tu svrhu instalira kolačiće ( brisanje GA kolačića ). Više o kolačićima.

SLAŽEM SE